Overlast van bomen en ander groen

Algemeen

Ziet u ergens een omgewaaide boom of loshangende takken? Of heeft u klachten over het onderhoud van openbaar groen, zoals overhangende takken, een slecht gesnoeide heg of onkruid? Dit geeft u aan ons door. Gevaarlijke situaties meldt u via de telefoon. Wij lossen het zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen meldt u online. Die zaken nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.

Gevaarlijke situaties: bel 088 - 050 88 86

Exotische planten

Ook exotische planten (exoten) meldt u bij ons. Zoals de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw. Bij het brengstation staan containers voor het afval van de Japanse Duizendknoop. U mag het daar ook gratis brengen. U hoeft dan geen melding te maken.  

Melden

  • Geef de locatie aan en wat er aan de hand is

  • Eventueel voegt u een foto toe aan de melding

Spoedmeldingen

Gevaarlijke situaties en spoedgevallen meldt u telefonisch.

  • Van maandag tot en met donderdag van 8.00 - 16.30 uur en vrijdag van 8.00 - 12.00 uur: bel 088 - 050 88 86

  • Buiten kantoortijden en in het weekend: bel 088 - 050 88 10

  • Bij direct gevaar (bijvoorbeeld door een omgewaaide boom): bel 112