Overlijden aangeven

Algemeen

Meestal geeft een uitvaartondernemer aan ons door dat iemand is overleden. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. Dat doet u binnen 6 werkdagen na het overlijden bij de gemeente waar de persoon is overleden. U maakt hiervoor een afspraak.

Meenemen

  • (Kopie) identiteitsbewijs van u en de overledene (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

  • Doktersverklaring van overlijden

  • Eventueel het trouwboekje van de overledene (als u wilt dat het overlijden daarin wordt vermeld)

Wat u moet weten

U kunt bij ons een uittreksel uit het overlijdensregister opvragen. Dit document heeft u soms nodig om bij instanties aan te tonen dat iemand is overleden.