Pact Noordenveld

Algemeen

Pact Noordenveld bestaat uit 8 maatschappelijke organisaties en de gemeente. Wij zijn er voor alle inwoners die te maken hebben met een laag inkomen of een schuld, maar ook voor kinderen en jongeren die als gevolg daarvan minder kansen hebben. Pact Noordenveld maakt zich sterk voor gelijke kansen. Hieronder ziet u een overzicht van de organisaties en de hulp die ze bieden.

Organisaties en hulpmogelijkheden

Humanitas Noordenveld
Biedt steun om grip te krijgen op uw geldzaken
Website: https://www.humanitas.nl/afdeling/noordenveld/ 
E-mail: ta.noordenveld@humanitas-noord.nl
Telefoonnummer: 06 - 232 860 23
(afdeling thuisadministratie)

Kledingbank Noordenveld
Helpt aan kleding, schoenen, bed- en huishoudtextiel
Website: https://www.kledingbanknoordenveld.nl/ontvangen.html 
E-mail: berthadevries@ziggo.nl
Telefoonnummer: 050 - 503 47 44

Voedselbank Noordenveld
Helpt aan voedselpakketten
Website: https://www.voedselbanknoordenveld.nl/criteria-voedselpakket/
E-mail: secretariaat@voedselbanknoordenveld.nl
Telefoonnummer: 06 - 502 830 81

Petje af Noordenveld
Helpt bij talent- en praktijkgericht aanvullend onderwijs voor kinderen
Website: https://petjeaf.nl/noordenveld/-/kind-en-ouder
E-mail: noordenveld@petjeaf.nl
Telefoonnummer: 088 - 330 11 36

Leergeld Westerkwartier-Noordenveld
Helpt kinderen mee te mogen doen
Website: https://www.leergeld.nl/westerkwartier-noordenveld/doe-een-aanvraag/#wie...
E-mail: info@wn.leergeld.nl
Telefoonnummer: 06 - 153 37 620

Welzijn in Noordenveld
Zet zich in voor kwetsbare inwoners
Website: https://www.welzijninnoordenveld.nl/
E-mail: service@stwin.nl
Telefoonnummer 050 - 317 65 00

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
Zet zich in voor gelijke rechten van vluchtelingen
Website: https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/vluchtelingenwerk-noord-nederland
E-mail: noordenveld@vluchtelingenwerk.nl
Telefoonnummer: 050 - 575 72 99

Taalhuis Noordenveld
Helpt iedereen die beter wil lezen, schrijven, rekenen of computeren
Website: https://www.tijdvoorhettaalhuis.nl/home/taalhuis-noordenveld
E-mail: info@taalhuisnoordenveld.nl
Telefoonnummer: 06 - 181 875 46

Noordenveldwerkers (gemeente Noordenveld)
Denken met u mee bij schulden of andere vragen over geld
Website: https://noordenveld.nl/hulp-bij-schulden 
E-mail: vroegeropaf@noordenveld.nl
Telefoonnummer: 088 - 050 88 84

Meer voorzieningen

Op de website van Humanitas staat de voorzieningenwijzer