Particuliere opvang

Algemeen

Wilt u mensen uit Oekraïne thuis opvangen? Als u een logeerplek heeft met voldoende privacy, kunt u hen misschien helpen. Oekraïners die visumvrij in Nederland verblijven mogen logeren bij familie, kennissen of particulieren. U leest hier hoe de inschrijving van vluchtelingen verloopt en welke financiële vergoedingen er zijn.

Inschrijven gemeente

Het is belangrijk dat gevluchte Oekraïners zo snel mogelijk worden ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente. Hiervoor vullen ze online het inschrijfformulier in. Daarna is het maken van een afspraak nodig om hun identiteit in het gemeentehuis te bevestigen. Registratie is bijvoorbeeld nodig om een bankrekening te kunnen openen en om via deze bankrekening 'leefgeld’ te kunnen betalen. 

Tijdelijk Nederland verlaten

Wanneer u van plan bent om tijdelijk Nederland te verlaten, is het belangrijk dat u dit bij ons meldt. Dit kan door een e-mail te sturen naar oekaine@noordenveld.nl

Financiële vergoedingen

Voor vluchtelingen

Oekraïners die zijn ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente hebben in sommige gevallen recht op leefgeld. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het leefgeld

Voor gasthuishoudens

Er is geen financiële vergoeding voor gasthuishoudens. Het gasthuishouden en de Oekraïense gasten kunnen gezamenlijk afspraken maken over vergoeding van voedsel- en woonkosten. Het is verstandig om die afspraken voorafgaand aan het verblijf (schriftelijk) vast te leggen, zodat het gasthuishouden en de gast beiden dezelfde verwachting hebben.

Vragen

Heeft u vragen aan de gemeente? Mail dan naar oekraine@noordenveld.nl of bel naar gemeente Noordenveld via 088 - 050 88 88.