Peuterspeelgroepen

Algemeen

Kinderen tussen de 2 en 4 jaar kunnen 2 dagdelen per week naar een peuterspeelgroep. Hier leren ze zich spelenderwijs verder ontwikkelen. Meestal betaalt u een eigen bijdrage. U meldt uw kind aan bij een kinderopvang naar keuze. Inschrijven kan vanaf het moment dat uw kind 1,5 jaar is.

Locaties en aanmelden

In Noordenveld bieden de volgende organisaties peuteropvang aan. Op de websites vindt u meer informatie over de locaties en hoe u uw kind aanmeldt.

Extra dagen met indicatie

Als het consultatiebureau vindt dat uw kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken, kan het een voor- en vroegschoolse educatie (vve)-indicatie geven. Uw kind mag dan 4 dagdelen per week naar een peuterspeelgroep om zich extra te ontwikkelen. Voor de extra uren hoeft u niet te betalen.

Kosten

Wat u betaalt, hangt af van uw inkomen. Als u werkt of studeert, krijgt u een deel van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Bereken hoeveel u terugkrijgt op www.toeslagen.nl.

Krijgt u geen kinderopvangtoeslag, dan kan de gemeente meebetalen. De kinderopvangorganisaties die de peuterspeelgroepen aanbieden, leggen u dit verder uit. Voor meer informatie belt of mailt u met de gemeente: 088 - 050 88 87 of postbus@noordenveld.nl.

Heeft een laag inkomen en krijgt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan betaalt de gemeente de peuterspeelgroep volledig en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.