Schadevergoeding na planschade

Algemeen

Loopt u of uw bedrijf door een plan van de gemeente financiële schade op, dan kunt u soms een vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld als door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan uw huis of grond minder waard wordt. Of uw inkomsten omlaag gaan.

Uw aanvraag

Bent u niet alleen eigenaar van het pand of de grond, dan ondertekent ook de mede-eigenaar de aanvraag. U stuurt een kopie mee van de eigendomsakte van de woning, pand of grond waar om het gaat. U kunt deze opvragen bij het Kadaster.

Stuur uw aanvraag naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC  Roden

Na uw aanvraag

Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek en adviseert ons of u recht heeft op een schadevergoeding. Daarna nemen wij een beslissing en laten wij u weten of u een schadevergoeding krijgt. En zo ja, hoeveel geld u krijgt.

Schadevergoeding voor planschade aanvragen is een lang traject. Meestal hoort u de beslissing binnen een jaar. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Voorwaarden

  • Uw woning, bedrijfspand of grond is minder waard geworden. Of u heeft blijvende inkomstendaling. Dit komt door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan
  • U bent eigenaar (geen huurder) van het pand of de grond
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden
  • U heeft niet op een andere manier vergoeding voor de schade gekregen. Bijvoorbeeld doordat de gemeente uw pand heeft gekocht
  • Het zou onredelijk zijn als u de schade (helemaal) voor uw rekening zou komen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon voorzien toen u het pand of de grond kocht

Wat u niet vergoed krijgt

Bij schade in de vorm van inkomstenderving is een deel van de schade altijd voor eigen rekening. Het gaat om 2% van de hoogte van uw inkomen vóór de schade ontstond.

Indirecte schade

Bij indirecte planschade in de vorm van waardevermindering van uw huis of grond is 2% van het schadebedrag voor eigen rekening. Indirecte planschade is schade door ongunstige ontwikkelingen in de naaste omgeving. Bijvoorbeeld als een plan mogelijk maakt dat naast uw huis een hoog flatgebouw of fabriek gebouwd worden, waardoor uw uitzicht en privacy verminderen. Bij directe planschade (schade doordat de mogelijkheden op uw eigen perceel beperkt worden) geldt dit niet.

Zie ook: Verordening nadeelcompensatie gemeente Noordenveld 2024

Kosten

Voor het aanvragen van schadevergoeding betaalt u € 300,-. Dit moeten wij wettelijk van u vragen voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen. Heeft u recht op een gehele of gedeeltelijke schadevergoeding, dan krijgt u dit bedrag terug. Krijgt u geen schadevergoeding, dan krijgt u ook dit bedrag niet terug.