Standplaatsvergunning

Algemeen

Wilt u een kraam of wagen langs de weg zetten om spullen te verkopen of om reclame te maken? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan. Bijvoorbeeld voor een ijskraam, bloemenstalletje of promotiekraam. U heeft ook een standplaatsvergunning nodig als de kraam op uw eigen terrein staat of op het water.

Standplaats op de markt

Wilt u een plaats op een weekmarkt? Dan vraagt u een standplaats weekmarkt aan.

Jaarmarkten

In augustus en september zijn er jaarmarkten in Peize, Norg en Roden. Voor een standplaats neemt u contact op met de verenigingen voor volksvermaak van de dorpen, die de jaarmarkten organiseren.

Aanvragen

Download en print het aanvraagformulier voor een standplaatsvergunning. Nadat u het formulier heeft ingevuld stuurt u de aanvraag naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC  Roden

Meesturen

  • Plattegrond waarop u de locatie van de kraam of wagen aangeeft
  • Foto van de wagen of kraam (dit hoeft niet als het om een tijdelijke kraam gaat)

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken of u de standplaatsvergunning krijgt. Eventueel mogen wij deze termijn 1 keer verlengen. Wij laten u dat dan weten.

Kosten

Vergunning tijdelijke standplaats: € 29,95