Stemmen vanuit het buitenland

Algemeen

Bent u op donderdag 6 juni 2024 tijdelijk in het buitenland en wilt u bij de Europees Parlementsverkiezing uw stem uitbrengen? Dan kunt u iemand schriftelijk machtigen om namens u uw stem uit te brengen. Of u kunt een aanvraag doen om zelf per brief te stemmen.

Wat u moet weten

Schriftelijk machtigen

 • Vul uw deel van de aanvraag in
 • Laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen
 • Stuur het formulier per post naar: gemeente Noordenveld, postbus 109, 9300 AC  Roden of scan het en mail het naar burgerzaken@noordenveld.nl. Zorg ervoor dat we het formulier uiterlijk donderdag 30 mei 2024 hebben ontvangen
 • De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd
 • De gemachtigde stemt met het volmachtsbewijs

Per brief stemmen

 • U vraagt dit aan bij de gemeente Den Haag
 • U moet een postadres in het buitenland hebben
 • De volledige ondertekende aanvraag en een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitskaart of paspoort moeten uiterlijk vrijdag 10 mei 2024 door de gemeente Den Haag ontvangen zijn

Voorwaarden gemachtigde

Als gemachtigde: 

 • Laat u bij het stemmen uw identiteitsbewijs zien 

 • Stemt u tegelijkertijd voor de ander(en) en voor u zelf

 • Laat u bij het stemmen de machtiging(en) zien

 • Mag u voor maximaal 2 personen stemmen