Studietoeslag

Algemeen

Ontvangt u studiefinanciering en heeft u een ziekte of beperking waardoor u niet naast uw studie kunt werken? Dan kunt u misschien een maandelijkse studietoeslag krijgen.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Noordenveld 
 • U kunt door een medische beperking blijvend niet werken naast de studieDaarvan heeft u een medische verklaring
 • U heeft geen inkomsten uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding
 • U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Het levenlanglerenkrediet valt hier niet onder. U levert de brief van DUO bij ons aan waaruit dit blijkt 
 • Ook als studiefinanciering is aangevraagd, maar niet wordt uitbetaald, voldoet u aan de voorwaarden voor het krijgen van studiefinanciering. U levert de brief van DUO bij ons aan waaruit dit blijkt
 • U vraagt de studietoeslag 1 keer aan en ontvangt de toeslag zolang u aan alle voorwaarden voldoet 
 • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering 
 • Er geldt geen vermogensgrens 
 • U kunt studietoeslag met terugwerkende kracht (vanaf 1 april 2022) aanvragen. U moet over de aangevraagde periode voldoen aan alle voorwaarden van de studietoeslag

Hoogte studietoeslag per maand

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van een eventuele stagevergoeding. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2023:

 • U bent 21 jaar of ouder, dan is uw netto studietoeslag € 328,59

 • U bent 20 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 262,87

 • U bent 19 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 197,15

 • U bent 18 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 164,30