Subsidie aanvragen voor plan of activiteit

Algemeen

Organiseert u of uw vereniging een cultureel of sportief evenement? Of een activiteit of bijeenkomst die de leefbaarheid in Noordenveld vergroot of bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners? Dan kunt u online subsidie aanvragen. Wij dragen dan bij in de kosten.

Wat u moet weten

 • U krijgt subsidie als u voldoet aan de voorwaarden en er is nog geld beschikbaar
 • Vraag minimaal 8 weken van tevoren subsidie aan
 • Heeft u vragen of twijfelt u of uw plan in aanmerking komt voor subsidie, dan belt of mailt u: 088 - 050 88 87 of postbus@noordenveld.nl

Meer informatie over de voorwaarden staat in het Fonds Leefbaarheid 2024

Waarvoor u subsidie krijgt

Wij geven subsidie aan allerlei activiteiten en plannen. U bepaalt zelf of u uw idee aan ons voorlegt. Voorbeelden zijn:

 • Activiteiten en ideeën die de leefbaarheid in uw wijk of dorp verbeteren
 • Activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners actief betrokken zijn bij hun wijk of dorp
 • Sportieve en culturele activiteiten of cursussen

Voorwaarden

 • U betaalt zelf minimaal een kwart van de kosten
 • De activiteit is voor iedereen toegankelijk
 • U gebruikt de subsidie niet om eten, drinken of verblijfskosten te betalen

Hoe u aanvraagt

Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag:

 • Recent financieel jaarverslag van uw organisatie. Heeft u geen jaarverslag, dan stuurt u de meest recente bankrekeningafschriften van alle (lopende en spaar)rekeningen 
 • Projectplan van de activiteit
 • Begroting of financieel overzicht van de activiteit of het plan. Geef hierin ook aan of u een bijdrage in de kosten krijgt van andere organisaties en hoeveel u zelf bijdraagt

Na uw aanvraag

U hoort binnen 6 weken of u subsidie krijgt. Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.