Subsidie Dorpenfonds

Algemeen

Heeft u een plan waarmee u de leefbaarheid in Noordenveld vergroot? Een idee om de betrokkenheid van inwoners binnen uw eigen buurt of het dorp te stimuleren. Of een plan of activiteit om vitaliteit onder inwoners te stimuleren? Dan kunt u subsidie uit het Dorpenfonds aanvragen.

Wij helpen u graag bij het maken en controleren van uw projectplan. Bel ons eerst via 088 - 050 88 87 of stuur een e-mail naar postbus@noordenveld.nl voor het maken van een afspraak. Als u het plan volledig en volgens de voorwaarden inlevert, is de kans groter dat u de subsidie sneller toegewezen krijgt.

Wat u moet weten

 • U kunt de subsidie aanvragen voor eenmalige of meerjarige activiteiten
 • U krijgt subsidie als u voldoet aan de voorwaarden en er is nog geld beschikbaar
 • De subsidie wordt verstrekt aan plannen met een begroting tussen de €10.000 en €100.000
 • Nadat u het plan heeft ingediend nodigen wij u uit om het plan kort te presenteren aan de raadscommissie
 • Heeft u vragen of twijfelt u of uw plan in aanmerking komt voor subsidie, bel eerst 088 - 050 88 87 of stuur een e-mail naar postbus@noordenveld.nl
 • Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de nadere regel van het Dorpenfonds

Waarvoor u subsidie krijgt

 • Activiteiten en ideeën die de leefbaarheid in uw wijk of dorp verbeteren
 • Activiteiten en ideeën die ervoor zorgen dat inwoners actief betrokken zijn bij hun wijk of dorp
 • Activiteiten en ideeën die zorgen voor meer sociale binding in de omgeving
 • Activiteiten en ideeën die de vitaliteit van inwoners stimuleren

Voorwaarden

 • Uw plan of activiteit is voor iedereen toegankelijk
 • U omschrijft het plan of de activiteit. U geeft het volgende bij de aanvraag aan:
  • Wat u organiseert, voor wie, wanneer en met welk doel
  • Hoe u de realisatie, aansprakelijkheid en het beheer voor zich ziet
  • Hoe u rekening houdt met toegankelijkheid en duurzaamheid
  • Of betrokkenen het eens zijn met uw plan. Bekijk hiervoor de vragen die de commissie stelt om het plan te beoordelen (artikel 6 in de nadere regel)
  • Welk subsidiebedrag u wilt ontvangen
  • Of uw activiteit of plan ook doorgaat als u geen subsidie ontvangt
  • Of u een vergunning nodig hebt en of u die al heeft (aangevraagd)
  • Bijlagen: het projectplan, een begroting en bankafschrift van de organisatie  
 • U betaalt zelf minimaal een kwart van de kosten
 • U gebruikt de subsidie niet om eten, drinken of vervoerskosten te betalen

Hoe u aanvraagt

 • Heeft u vragen of twijfelt u of uw plan in aanmerking komt voor subsidie, bel eerst 088 - 050 88 87 of mail postbus@noordenveld.nl
 • Vul het aanvraagformulier van het Dorpenfonds subsidie in
 • Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag:
  • Een bankafschrift van de organisatie
  • Een begroting van de kosten. Daarin geeft u aan welk bedrag u zelf bijdraagt en de gemeente vraagt. Daarnaast geeft u een schatting van het aantal uren dat u zelf werkt

Na uw aanvraag

U hoort binnen 12 weken of u subsidie krijgt. Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben. De beslistermijn kan dan met 12 weken worden verlengd.

Video over het Dorpenfonds

Dorpenfonds 2022-2026