Subsidie Fonds Recreatie en Toerisme

Algemeen

Organiseert u een initiatief of activiteit die bijdraagt aan het recreatieve aanbod en de toeristische sector in Noordenveld? Dan kunt u online subsidie aanvragen. Wij dragen dan bij in de kosten.

Wat u moet weten

 • U krijgt subsidie als u voldoet aan de voorwaarden en er is nog geld beschikbaar
 • Heeft u vragen of twijfelt u of uw plan in aanmerking komt voor subsidie, dan belt of mailt u: 088 - 050 88 87 of postbus@noordenveld.nl

Waarvoor u subsidie krijgt

Wij geven subsidie aan allerlei activiteiten en plannen. Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een of meerdere doelstellingen:

 1. Groei werkgelegenheid in de vrijetijdssector
 2. Stimuleren ondernemersklimaat in de vrijetijdssector
 3. Aantrekkelijk woonklimaat (recreatievoorzieningen inwoners in de openbare ruimte)
 4. Versterken beeld/imago Noordenveld als verblijfsregio

Meer informatie 

U vindt meer informatie in het Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2021

Voorwaarden

 • U betaalt zelf minimaal een kwart van de kosten
 • De activiteit is voor iedereen toegankelijk
 • U gebruikt de subsidie niet om eten, drinken, verblijfskosten of normale bedrijfsvoering te betalen

Weigeringsgronden

De aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen:

 • als aannemelijk is dat de activiteit ook zonder subsidie van de gemeente Noordenveld uitgevoerd zal worden
 • als de aanvrager niet minimaal 25% van de kosten van het initiatief zelf, in geld of in natura, draagt
 • als het initiatief gericht is op commerciële activiteiten
 • als het initiatief een politiek of religieus karakter heeft
 • als de aanvraag betrekking heeft op een niet openbaar toegankelijk initiatief

Aanvraag

Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag:

 • Projectplan van de activiteit. In het projectplan neemt u een beschrijving op van het project of activiteit, wie het organiseert en op welke manier het plan bijdraagt aan de beschreven doelstelling(en)
 • Begroting of financieel overzicht van de activiteit of het plan. Geef hierin ook aan of u een bijdrage in de kosten krijgt van andere organisaties en hoeveel u zelf bijdraagt

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken of u subsidie krijgt. Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.