Ter inzage

Algemeen

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. De beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners zetten wij ook op deze pagina. Bestemmingsplannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanmelden bijeenkomsten participatie

De link voor het aanmelden stond niet goed op de gemeentepagina. U kunt zich via de link hieronder aanmelden voor de bijeenkomsten over het nieuwe participatiebeleid.

Bestemmingsplannen in procedure