Ter inzage

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. De beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners zetten wij ook op deze pagina. Bestemmingsplannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Let op! Door een storing bij ruimtelijkeplannen.nl is het niet mogelijk om de nieuwste ruimtelijke ordeningsplannen te plaatsen. Deze plannen vindt u daarom tijdelijk op deze webpagina.

Bestemmingsplan uitbreiding van zandwinning in Amerika te Eén

Het plangebied van de gewenste uitbreiding heeft betrekking op het gebied ten westen van de bestaande zandwinplas. Tussen de watergang de Noordenveldsewijk, de Gruppel en het aan de noordzijde gelegen zanddepot. De huidige zandwinning (ongeveer 10 hectare) wordt ingericht als natuurgebied. Ook wordt het gebied toegankelijk gemaakt voor recreatie, zodat wandelen en mountainbiken er mogelijk is. Misschien worden er drijvende zonnepanelen geplaatst. Er is plaats voor maximaal zes tiny houses. 

U vindt hier de volgende documenten met informatie over uitbreiding van de zandwinning in Amerika te Eén:

Bestemmingsplan Oude Velddijk 26 Peize

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 25 woningen mogelijk op de locatie Oude Velddijk 26 in Peize. De woningen worden gerealiseerd in het kader van een collectief particulier opdrachtgeverstraject. Woningcorporatie Woonborg realiseert enkele huurwoningen. 

U vindt hier het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp van Oude Velddijk 26 in Peize:

Wij vertellen u graag meer over het plan en de procedure van het bestemmingsplan tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 2 februari 2023