Ter inzage

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. De beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners zetten wij ook op deze pagina. Bestemmingsplannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan uitbreiding van zandwinning in Amerika te Eén

Het plangebied van de gewenste uitbreiding heeft betrekking op het gebied ten westen van de bestaande zandwinplas. Tussen de watergang de Noordenveldsewijk, de Gruppel en het aan de noordzijde gelegen zanddepot. De huidige zandwinning (ongeveer 10 hectare) wordt ingericht als natuurgebied. Ook wordt het gebied toegankelijk gemaakt voor recreatie, zodat wandelen en mountainbiken er mogelijk is. Misschien worden er drijvende zonnepanelen geplaatst. Er is plaats voor maximaal 6 tiny houses. 

Het ontwerpbestemmingsplan, de plan-mer en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 maart 2023 tot en met woensdag 26 april 2023 ter inzage. U vindt de volgende documenten met informatie over uitbreiding van de zandwinning in Amerika te Eén op ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan Oude Velddijk 26 Peize

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 25 woningen mogelijk op de locatie Oude Velddijk 26 in Peize. De woningen worden gerealiseerd in het kader van een collectief particulier opdrachtgeverstraject. Woningcorporatie Woonborg realiseert enkele huurwoningen. 

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 februari 2023 tot en met woensdag 29 maart 2023 ter inzage. U vindt het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp van Oude Velddijk 26 in Peize op ruimtelijkeplannen.nl

Wij vertellen u graag meer over het plan en de procedure van het bestemmingsplan tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 2 februari 2023

Bestemmingsplannen in procedure