Tijdelijk Noodfonds Energie

Algemeen

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is opgericht door een aantal energieleveranciers en maatschappelijke organisaties. Het Noodfonds geeft u een vergoeding als u een hoge energierekening heeft en als uw bruto-inkomen per maand lager is dan € 3.200,- als u alleenstaand bent. Of lager dan € 4.480,- is als u samenwoont. Kijk op de website van het Tijdelijk Noodfonds Energie of u recht heeft op de vergoeding.