Tijdelijk Noodfonds Energie

Algemeen

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is opgericht door een aantal energieleveranciers en maatschappelijke organisaties. Het Noodfonds geeft u een vergoeding als uw inkomen maximaal 200% van het sociaal minimum is en u een hoge energierekening heeft. Dat betekent dat uw bruto-inkomen per maand lager is dan € 2.980,- als u alleenstaand bent. Of lager dan € 3.794,- is als u samenwoont. Kijk op de website van het Tijdelijk Noodfonds Energie of u recht heeft op de vergoeding.