Toestemmingsformulier reisdocument

Met de online toestemmingsverklaring stemt u ermee in dat er voor uw kind(eren) een paspoort of ID-kaart kan worden aangevraagd. Zonder dat u bij de aanvraag aanwezig bent. De toestemmingsverklaring is na het insturen 1 maand geldig.