Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2021

Wij zien kansen voor de toeristische sector. De ambities daarvoor zijn al vastgelegd in de Omgevingsvisie Noordenveld 2030 en het coalitieakkoord 2019-2022. Het uitvoeringprogramma draagt bij aan het behalen van de doelstellingen uit het programma vitale vakantieparken.

De doelstellingen en hoe we die willen bereiken in 2021 staan in het uitvoeringsprogramma.