Uw eigen gezondheid

Algemeen

Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Een afspraak maakt u telefonisch of online via de landelijke website Coronatest.nl. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Als u klachten heeft

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.

Laat u testen als u 1 of meerdere van deze klachten heeft. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

Als u zich zorgen maakt

De huidige situatie kan ervoor zorgen dat u met vragen zit of uw verhaal kwijt wilt. U kunt terecht bij Stichting WIN: 050 317 65 00.

Meer informatie

Meer over wat te doen bij klachten: website Rijksoverheid. Hier vindt u ook de basisregels die voor iedereen gelden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.