Vergaderingen gemeenteraad

Algemeen

De gemeenteraad en de raadscommissie vergaderen op woensdagavond. Op welke datums de vergaderingen zijn staat in de vergaderkalender. De vergaderingen beginnen meestal om 20.00 uur. U kunt de raadsvergadering online volgen via de vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de raadscommissie kunt u spreektijd krijgen om uw mening te geven over een onderwerp dat op de agenda staat.

Vergadering terugzien of terugluisteren

Over de vergaderingen

Om een besluit te kunnen nemen, moeten de raadsleden voldoende beeldvorming hebben over een onderwerp. Deze informatie krijgen zij tijdens de oordeelsvormende vergadering. Daarna gaat het voorstel door naar de besluitvormende vergadering. In deze vergadering beslissen de raadsleden definitief over het onderwerp.