Vergunning op andere naam zetten

Algemeen

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? En gaat deze omgevingsvergunning voor een ander persoon gelden? Dan kunt u de vergunning op een andere naam laten zetten. Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen voordat u begonnen bent met de verbouwing. U kunt dan de omgevingsvergunning op de naam van de nieuwe eigenaar zetten.

Wat u moet weten

  • U meldt bij de gemeente dat u de omgevingsvergunning wilt overdragen

  • Dit doet u schriftelijk

  • Doe de melding minimaal 1 maand van tevoren

Melden

Zet de volgende gegevens in uw melding:

  • naam en adres van degene die de vergunning nu heeft

  • naam en adres van degene die de vergunning moet krijgen

  • waarvoor u de omgevingsvergunning hebt aangevraagd (activiteit)

  • het kenmerk van de omgevingsvergunning

  • de datum waarop de omgevingsvergunning zal overgaan op de andere persoon

Stuur uw brief naar:

Gemeente Noordenveld
Afdeling Publiekszaken
Ter attentie van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Postbus 109
9300 AC  Roden

Of naar:

postbus@noordenveld.nl   ter attentie van het team VTH

Na uw melding

Binnen 6 weken krijgt u bericht dat de omgevingsvergunning aan de ander is gegeven. U kunt hier geen bezwaar tegen maken.