Verhuizen vanuit buitenland

Algemeen

Komt u vanuit het buitenland in Noordenveld wonen, dan schrijft u zich binnen 5 dagen na aankomst in. Woonde u langer dan 1 jaar in het buitenland? Maak dan telefonisch eerst een afspraak. Woonde u korter dan 1 jaar in het buitenland? Kom dan bij de balie in het gemeentehuis.

Wat u moet weten

  • Ook uw partner en kinderen komen mee naar het gemeentehuis om zich in te schrijven

  • U kunt zich alleen inschrijven als uw verblijf in Nederland rechtmatig is. Uw verblijf is rechtmatig als u de Nederlandse nationaliteit heeft of die van een ander land uit de Europese Unie. Of als u een geldige verblijfsvergunning heeft. Deze kunt u aanvragen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Meenemen

  • Al uw identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)

  • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt

  • Bewijs dat u hier woont zoals een kopie van uw huur- of koopcontract

  • Als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: bewijs van uitschrijving

  • Buitenlandse documenten van uzelf en uw kinderen, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten. Zowel de originele gelegaliseerde documenten als de vertaalde