Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Algemeen

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen om deze verklaring vragen, bijvoorbeeld als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Een VOG vraagt u digitaal aan bij Dienst Justis. De organisatie die de VOG van u vraagt, moet de aanvraag eerst digitaal klaarzetten.

Wat u moet weten

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag

  • Na 2 tot 4 weken krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd

  • Een VOG voor vrijwilligers kunt u soms gratis digitaal aanvragen. Lees meer op Dienst Justis: gratis VOG voor vrijwilligers

Persoonlijk aanvragen

Kan de organisatie waarvoor u de VOG nodig heeft de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Dan kunt u de VOG aanvragen via de gemeente. Kom hiervoor naar het gemeentehuis. U hoeft geen afspraak te maken. U betaalt als u de aanvraag doet.

Meenemen

  • Ingevuld aanvraagformulier (dit krijgt u van de organisatie die de VOG van u vraagt)

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

  • Machtigt u iemand, dan neemt hij of zij een schriftelijke machtiging mee en zijn of haar eigen identiteitsbewijs. Voor het machtigen gebruikt u het machtigingsformulier.

Kosten

Een VOG kost € 41,35.