Verloren en gevonden voorwerpen

Algemeen

Heeft u iets verloren of gevonden? Geef dit door via de landelijke website verlorenofgevonden.nl.

Verloren voorwerpen

  • Kijk regelmatig op Verlorenofgevonden.nl of uw voorwerp door iemand is gevonden

  • Bij beroving of diefstal doet u aangifte bij de politie. Voor een aantal zaken kan dit meteen online via Politie.nl

  • Bent u uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument kwijt, vraag dan een nieuw document aan. U vult tijdens de aanvraag een vermissingsverklaring in

Gevonden spullen ophalen

Is uw voorwerp gevonden, dan haalt u het op bij degene die het gevonden heeft of op het gemeentehuis. Neem eventueel een foto, een aankoopbewijs of garantiebewijs van het voorwerp mee. Zo weten we zeker dat u de eigenaar bent. Neem ook uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee.

Gevonden voorwerpen

  • Als u een voorwerp heeft gevonden, geeft u het af bij op het gemeentehuis. Of u bewaart het zelf en meldt het op Verlorenofgevonden.nl

  • Identiteitskaart, paspoort,rijbewijs en verblijfsdocument geeft u altijd af op het gemeentehuis

  • Bewaart u het gevonden voorwerp zelf, dan zorgt u ervoor dat het in dezelfde staat blijft. U bewaart het voorwerp 1 jaar. Meldt de eigenaar zich niet binnen 1 jaar, dan mag u het voorwerp houden