Warmtevisie Noordenveld

De Warmtevisie is een plan waarin staat hoe we samen met inwoners stappen zetten om uiteindelijk van het aardgas af te gaan. Dit plan beschrijft hoe we verschillende type woningen in Noordenveld aardgasvrij kunnen maken.

De Warmtevisie Noordenveld laat per wijk alternatieve manieren zien om warmte op te wekken. Draagvlak en betrokkenheid van inwoners hebben de warmtevisie gevormd en blijven belangrijk bij het vervolg ervan. De visie geeft inzicht in de wijken waar we voor 2030 met de bewoners stappen willen zetten. Voor een groot deel van de wijken geldt dat zij na 2030 aan de beurt zijn. De Warmtevisie is op 27 oktober 2021 vastgesteld. U kunt de vastgestelde warmtevisie bekijken via onderstaande links. De publieksversie is een verkorte versie die makkelijker leesbaar is.