Wat de gemeenteraad doet

Algemeen

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Inwoners kiezen elke 4 jaar tijdens gemeenteraadsverkiezing de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • Inwoners van Noordenveld vertegenwoordigen. Contact met inwoners, organisaties en bedrijven is voor de raad heel belangrijk. Zo blijven raadsleden op de hoogte van wat er speelt in de samenleving

  • Hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan. Bijvoorbeeld wonen, werken, cultuur en recreatie. De gemeenteraad besluit hoeveel geld waaraan wordt uitgegeven (gemeentebegroting). Ook neemt de gemeenteraad besluiten over gemeentelijke wetten (verordeningen)

  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert eens in de 3 weken op woensdagavond in het gemeentehuis. U kunt hierbij aanwezig zijn. De raadsagenda en vergaderstukken vindt u online.

Meer informatie

De gemeenteraad van Noordenveld heeft een eigen website Hier kunt u onder andere vergaderdata en vergaderstukken inzien en videoverslagen van raadsvergaderingen bekijken.