Wat het college doet

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijkse bestuur van gemeente Noordenveld. Het college zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. Ook bezoeken de burgemeester en wethouders regelmatig evenementen, bedrijven en inwoners.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris ondersteunt het college bij het uitoefenen van zijn taak. Ook geeft hij als ‘hoofd van dienst’ leiding aan de gehele ambtelijke organisatie en vormt zo de schakel tussen het bestuur en de organisatie.

Collegevergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De genomen besluiten kunt u bekijken in de besluitenlijst van het college.