Website gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een eigen website. Hierop staat onder andere informatie over

  • de vergaderingen
  • de ingekomen stukken
  • de lijsten met besluiten van het college van burgemeester en wethouders