Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. U leest hier meer over de voorwaarden.

De tewerkstellingsvergunning die eerder verplicht werd gesteld is niet meer nodig. De vrijstelling geldt sinds 1 april (met terugwerkende kracht tot 4 maart). 

Er geldt een vrijstelling van de twv (tewerkstellingsvergunning)-plicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Deze wordt verlengd. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid: Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd.

Voorwaarden

Er is toegang mogelijk tot de arbeidsmarkt onder de volgende voorwaarden:

  • Een ontheemde uit Oekraine heeft een BSN-nummer nodig om te kunnen werken. Vanaf 1 november 2022 is ook de sticker (bewijs van verblijf) verplicht
  • Mensen mogen alleen in loondienst werken
  • De werknemer moet door de werkgever uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden aangemeld bij UWV
  • De werkgever geeft informatie door zoals werkuren en werkplek

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over Werk en Inkomen voor vluchtelingen.

Melden

Oekraïners die gaan werken melden dit via oekraine@noordenveld.nl.