Aansprakelijkheid bij schade

Algemeen

Heeft u schade opgelopen en denkt u dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Bijvoorbeeld bij schade die is ontstaan door een slechte weg, werkzaamheden of bomen en takken.

Melden

U geeft door om welke schade het gaat, wanneer die is ontstaan en waarom u de gemeente aansprakelijk stelt. Wij vragen u foto's en andere bewijsstukken mee te sturen. Dat kunnen zijn:

  • Foto's van de schade

  • Foto's van de plaats en situatie

  • Bewijs van bedrag van de schade (aankoopgegevens, rekeningen, offerte voor herstel)

  • Overige bewijsstukken, zoals een getuigenverklaring, nota's, politierapport of proces-verbaal

Schriftelijk melden

U kunt de schade ook schriftelijk melden. Stuur alle gevraagde documenten mee. Stuur uw brief naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC  Roden

Na uw melding

Meestal melden wij de schade aan de verzekeraar. De verzekeraar neemt contact met u op en handelt de schade af. Soms handelen wij de schade zelf af. U hoort dan van een medewerker van de gemeente.