Bezwaar en beroep

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? In het besluit zelf staat meestal of u bezwaar kunt maken. Dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. U kunt online bezwaar maken. U logt hiervoor in met DigiD.

Wilt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentebelasting of de WOZ-waarde? Ga dan naar Bezwaar maken gemeentelijke belastingen. De link staat in de blauwe balk bovenaan de pagina.

Bezwaar maken in een brief

U kunt uw bezwaar ook per brief maken. Schrijf in uw brief de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres

  • Datum waarop u de brief schrijft

  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt (voeg een kopie van het besluit toe)

  • Het zaaknummer dat boven ons besluit staat

  • Waarom u bezwaar maakt

  • Uw handtekening

Uw brief stuurt u naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC Roden

Of scan de brief met handtekening en e-mail het bestand naar postbus@noordenveld.nl. Zet in de onderwerpregel het woord bezwaar.

Behandeling van uw bezwaar

Wij nemen contact met u op of nodigen u uit om uw bezwaar toe te lichten tijdens een hoorzitting van de bezwarencommissie. De bezwarencommissie brengt daarna advies uit aan degene die een besluit neemt over uw bezwaar. Dat is de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

Nadat wij een besluit hebben gepubliceerd, heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Als deze termijn is afgelopen, heeft de gemeente 12 weken om uw bezwaarschrift af te handelen. Deze termijn kunnen wij verlengen. Als wij de termijn verlengen krijgt u daarover een brief.

Oneens met besluit op uw bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dit moet binnen 6 weken. Hoe dit precies werkt, leest u in de brief die wij u sturen als reactie op uw bezwaar.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat wij het besluit niet uitvoeren, dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening.  Daarmee vraagt u om te wachten met het uitvoeren van het besluit.

U betaalt voor een voorlopige voorziening. Hoeveel u betaalt, hangt af van het soort besluit. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Bezwaar gemeentelijke belastingen