Bijstand voor zelfstandigen

Algemeen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen (Bbz) krijgen. In de vorm van een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet. Het aanvragen van Bbz kan ook als u een uitkering heeft en een eigen bedrijf wilt beginnen.

Regelingen

Of u als zelfstandig ondernemer in aanmerking komt hangt af van uw situatie. Het Bbz 2004 heeft de volgende regelingen voor zelfstandig ondernemers:

Préstarters

Als u zich vanuit de bijstand aan het oriënteren bent op het ondernemerschap dan kunt u een voorbereidingsperiode aanvragen. Dit doet u bij uw contactpersoon van de gemeente. Gaat de gemeente akkoord, dan blijft u uw uitkering ontvangen en heeft u geen sollicitatieplicht. Afhankelijk van uw situatie kunt u scholing krijgen of begeleiding bij het opzetten van uw onderneming en het schrijven van een ondernemingsplan.

Startende ondernemers

Als u vanuit de bijstand gaat starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep dan schrijft u eerst een ondernemersplan. De gemeente beoordeelt dit ondernemersplan. Is uw bedrijf levensvatbaar en voldoet u als starter aan alle voorwaarden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering (maximaal 36 maanden) en/of een rentedragend bedrijfskrediet.

Gevestigde ondernemers

Heeft u als gevestigde ondernemer tijdelijk financiële problemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskrediet. Een belangrijke voorwaarde is wel dat uw bedrijf levensvatbaar is en u voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar.

Oudere zelfstandigen

Bent u vóór 1 januari 1960 geboren en zijn de inkomsten vanuit uw onderneming niet voldoende om te kunnen voorzien in uw levensonderhoud? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een periodieke uitkering aanvullend op de inkomsten vanuit uw bedrijf en/of een renteloos bedrijfskrediet. Dit geldt ook als uw bedrijf niet langer levensvatbaar is.

Beëindigende zelfstandigen

Heeft u geen andere mogelijkheid meer dan te stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Bbz 2004. Met deze aanvullende periodieke uitkering kunt u tijdens de afbouwfase van uw bedrijf uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. De afbouwfase duurt zo kort mogelijk, maar kan maximaal voor een jaar worden toegekend.

Voorwaarden

  • U woont in gemeente Noordenveld
  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland
  • Uw inkomen is lager dan de bijstandsnorm
  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming
  • Uw bedrijf is in potentie levensvatbaar, tenzij u een oudere of beëindigende zelfstandige bent

Voor meer informatie over de voorwaarden van de diverse regelingen op grond van het Bbz 2004 kunt u contact opnemen met de gemeente via 088 - 050 88 85 of per email soza@noordenveld.nl.

Na uw aanvraag

  • Het Startburo (adviesbureau voor ondernemers) neemt namens de gemeente uw aanvraag in behandeling
  • Om te weten te komen of uw aanvraag voor Bbz verantwoord is, doet het Startburo een onderzoek naar de financiële situatie van uw bedrijf
  • Binnen 13 weken hoort u of uw aanvraag wordt goedgekeurd
  • De gemeente beslist of u recht heeft op Bbz

Meer informatie

Komt u in aanmerking?

Wilt u weten of u misschien in aanmerking kunt komen voor Bbz of IOAZ? Met behulp van een aantal vragen kunt u via de Bbz-check een eerste inschatting maken. De beoordeling of u wel/geen recht heeft op Bbz wordt door de gemeente gemaakt.

Vragen

Heeft u vragen over Bbz of IOAZ en/of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088 - 050 88 85.

Informatie

Meer informatie over de regeling bijstand voor zelfstandigen vindt u op de website van de Rijksoverheid.