Bijzondere bijstand

Algemeen

Heeft u een laag inkomen en heeft u kosten die u nergens anders vergoed krijgt? Zoals kosten voor een advocaat. Of noodzakelijke reiskosten naar het ziekenhuis, maar ook voor een bezoek aan een gezinslid in een verpleeginrichting. Misschien kunt u bijzondere bijstand krijgen. Medische kosten worden niet vergoed. Vraag ons vooraf of u bijzondere bijstand voor bepaalde kosten kunt krijgen.

Aanvragen

U neemt contact op om met ons te overleggen. Wij sturen u daarna een aanvraagformulier en vertellen u welke documenten wij van u nodig hebben.

Voorwaarden

  • U krijgt alleen bijzondere bijstand voor kosten die u niet op een ander manier vergoed krijgt. Bijvoorbeeld van uw zorgverzekering, de belastingdienst of via de Wmo
  • Of en hoeveel bijzondere bijstand u krijgt hangt af van uw inkomen en vermogen.
  • Uw inkomen is gelijk aan of lager dan de bijstandsnorm, en u heeft geen of weinig vermogen
  • Als uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm kunt u ook bijzondere bijstand krijgen. We houden bij de hoogte van de vergoeding dan rekening met uw draagkracht. Dat is 35 % van uw inkomen dat hoger is dan de bijstandsnorm
  • Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de beleidsregels bijzondere bijstand