Commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie)

De vergadering is op donderdag 16 juli 2024 vanaf 13.00 uur in het gemeentehuis in Roden.

Kadastraal perceel Roden sectie I nummer 6500
Zaaknummer partij OMG/2023/4418
Omschrijving: oprichten woning en bedrijfspand kad bekend Roden sectie I nummer 6500
Objecttype Bedrijfsgebouw
Beoordelingskader Gebied 12 
Ontwikkelingsgebied categorie 3

Groningerweg 24, 9321AD Peize
Zaaknummer partij OMG/2024/0787
Omschrijving: Plaatsen van een schuur
Objecttype Woongebouw, bijbehorende bouwwerken
Beoordelingskader gebied 7 
Lintbebouwing cat. 2

Generaal van den Boschweg 10, 9341AC Veenhuizen
Zaaknummer partij OMG/2024/1028
Omschrijving: Plaatsen van zonnepanelen en warmtepomp bij schuur
Objecttype Woongebouw, vrijstaande woning
Erfgoedstatus object Gemeentelijk monument
Erfgoedstatus omgeving Beschermd dorps- of stadsgezicht
Beoordelingskader Gebied 3 
Veenhuizen – kolonie Maatschappij van Weldadigheid (categorie 3)

Joest Lewelaan 3, 9321AL Peize
Zaaknummer partij OMG/2024/1022
Omschrijving: Isoleren dak & stuken metselwerk
Objecttype Woongebouw, vrijstaande woning
Beoordelingskader Gebied 8
Woonwijken (categorie 2)