De KinderAdviesRaad

Noordenveld beschikt over een KinderAdviesRaad. De KinderAdviesRaad heeft als doel om kinderen mee te laten denken over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Voorbeelden daarvan zijn speelvoorzieningen en duurzaamheid. Elke basisschool in de gemeente mag jaarlijks 2 leerlingen aanwijzen, die in deze adviesraad plaatsnemen. Op deze manier kunnen de leerlingen ervaring opdoen in de politiek. De KinderAdviesRaad wordt elk jaar benoemd door de gemeenteraad en daarna volgt een officieel fotomoment met burgemeester.

De KinderAdviesRaad komt met regelmaat samen en presenteren hun advies aan de raad van de gemeente Noordenveld. Dat gebeurt binnenkort weer.

Hoe het in 2023 ging

Vorig jaar koos de KinderAdviesRaad verkeersveiligheid als onderwerp en kreeg na hun advies veel lof van de raad en de wethouder. Bij moeilijke onderwerpen of onduidelijkheden mag de KinderAdviesRaad onderzoek doen. De gemeenteraad heeft vorig jaar het advies van de KinderAdviesRaad verwoord in een motie en het college heeft toegezegd de motie uit te voeren. 

Van KinderAdviesRaad naar Jong in Noordenveld

''De kinderen reageren erg enthousiast. Het is sommigen echt op het lijf geschreven”, zegt raadsadviseur Henriette Johannes. ''Speciaal voor leerlingen, die er geen genoeg van krijgen is er ook de mogelijkheid om na de KinderAdviesRaad, als ze op de middelbare school zitten, betrokken te blijven bij onderwerpen die zij belangrijk vinden. Dat kan als de jeugd zich aansluit bij de groep Jong in Noordenveld.