Drentse samenwerking tegen ondermijning

Burgemeester Klaas Smid zette op 2 februari in Emmen zijn handtekening onder de intentieverklaring Drentse Aanpak Ondermijning. Bij ondermijning maken criminelen voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Ook bestuurders van de andere Drentse gemeenten, de waterschappen en de provincie tekenden de verklaring.

Met de verklaring spreken de Drentse overheden de intentie uit om op het gebied van ondermijning nauw samen te weken. Ze gaan samen aan de slag met 28 specifieke ambities op het gebied van bewustwording, regelgeving, het delen van informatie, weerbaarheid en communicatie.

Misbruik

Het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen van ondermijnende criminaliteit voor onze samenleving zijn. Veel criminelen maken misbruik van maatschappelijke structuren, waardoor onze rechtsstaat wordt verzwakt. Deze vorm van criminaliteit maakt slachtoffers onder de meest kwetsbaren. Zo worden bijvoorbeeld jongeren geronseld voor criminele activiteiten. En mensen die zorg nodig hebben, ontvangen deze soms niet of worden zelfs uitgebuit. Het harde en nietsontziende verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit maakt veel slachtoffers.