Energieke buurten

Algemeen

In het project Energieke Buurten werken we samen met inwoners en de lokale energiecoöperatie Noordseveld aan energietransitie. We gaan voor een wijk met woningen zonder aardgas. Ook andere uitdagingen in de wijk hebben onze aandacht, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, parkeerproblematiek, groen en duurzaamheid.

De eerste duurzame stappen zijn gezet

In 3 wijken zijn er al duurzame stappen gezet. Dit zijn Roderwolde (en omliggende dorpen), Norg-West en Peize-Kortland. Via deze websites blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen: www.energiekroderwolde.nl en www.mooiebuurthe.nl (Norg-West).

Warmtevisie Noordenveld

De Warmtevisie Noordenveld laat per wijk alternatieve manieren zien om warmte op te wekken. Draagvlak en betrokkenheid van inwoners heeft de warmtevisie gevormd en blijft belangrijk bij het vervolg ervan. De visie geeft inzicht in de wijken waar we voor 2030 met de bewoners stappen willen zetten. Voor een groot deel van de wijken geldt dat zij na 2030 aan de beurt zijn.

Aanpassingen en vaststelling Warmtevisie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 oktober 2021 is de Warmtevisie Noordenveld vastgesteld. Tijdens de inspraakperiode hiervoor, van 29 maart tot 10 mei 2021 konden inwoners per brief, e-mail of in een gesprek laten weten wat zij van de concept Warmtevisie Noordenveld vonden. Veel inwoners hebben vragen gesteld over de uitvoering van de warmtevisie. Hoe blijft het betaalbaar? Wie bepaalt uiteindelijk wat er in een woning gebeurt? Is het wel realistisch om in 2030 in sommige wijken al van het aardgas af te hebben? De warmtevisie biedt hierop nog geen antwoord. Naar aanleiding van binnengekomen zienswijzen heeft de gemeente dit duidelijker in de warmtevisie opgenomen. De warmtevisie is namelijk een eerste stap. In de visie staan dorpen en wijken genoemd die voor 2030 in de planning staan. Dit houdt in dat we hier als eerste samen met inwoners aan de slag gaan. Samen met hen bekijken we de stappen die gezet kunnen worden en wat er nodig is voor een aardgasvrije toekomst. Met de inwoners worden hiervoor wijkuitvoeringsplannen gemaakt. 

Warmtevisie Noordenveld bekijken

U kunt de vastgestelde warmtevisie nu alvast online bekijken via onderstaande links. De Publieksversie is een verkorte versie die makkelijker leesbaar is:

Stronghouse

Noordenveld doet mee met het Europese project Stronghouse. Dit staat voor ‘Sustainable housing for Strong Communities’. Wij brengen hierin onze ervaringen uit het project Energieke Buurten mee. Andersom leren wij van de ervaringen van andere deelnemers in het project. Naast provincie Drenthe zijn andere deelnemers gemeenten en kennisinstellingen uit België, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het doel van Stronghouse is om maatregelen en instrumenten te bedenken om het verduurzamen van koopwoningen te stimuleren. Meer informatie is te vinden op www.northsearegion.eu/stronghouse/.

Logo Stronghouse

Meer informatie over duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. Soms nog ongrijpbaar. Daarom heeft Gemeente Noordenveld de website duurzaamnoordenveld.nu gemaakt. We informeren u via deze website. Er staan verhalen op van duurzame Noordenvelders, praktische tips én we hopen hier ideeën en initiatieven van inwoners te ontvangen. U kunt zelf, als bedrijf of buurt meedoen aan het verduurzamen van Noordenveld.