Geen 13, maar 7 % stijging

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde maandag cijfers over de gemeentelijke begrotingen van 2024. Hierin wordt gesteld dat de belastingen van gemeente Noordenveld met bijna 13 % stijgen. De stijging is met 7 % veel lager, en zelfs lager dan het landelijke gemiddelde van 8,5 % stijging.

Gebaseerd op onvolledige gegevens

Het CBS vergelijkt de gemeentelijke begrotingen van 2024 met die van 2023. Het CBS heeft zich bij de gemeentelijke begroting 2023 gebaseerd op cijfers die de gemeente Noordenveld in november 2022 heeft aangeleverd. Hierin was nog niet de vastgestelde tariefverhoging voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing verwerkt.

Stijging niet 13, maar 7 procent

Op basis van de vastgestelde begroting is de verwachte stijging van de gemeentelijke belastingen van Noordenveld niet 13, maar 7 %. Dat is zelfs lager dan het landelijke gemiddelde van 8,5 %.

Waaruit bestaan gemeentelijke belastingen? 

Onderscheid wordt gemaakt tussen onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, bouwleges en overige leges voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of rijbewijs.