Gemeentelijke belasting betalen

Algemeen

Gemeentelijke belastingen kunt u betalen via automatische incasso. Hiermee geeft u toestemming om het bedrag in 8 termijnen af te schrijven nadat u de aanslag heeft ontvangen. Automatische incasso regelt u in het Belastingloket. Ook uw incasso stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen kan daar.

De bewoner die op de aanslag staat logt in met DigiD.

Info voor bedrijven

Heeft u een bedrijf? Dan kunt u niet inloggen op het Belastingloket.

Gebruik voor uw bedrijf het contactformulier voor bedrijven van het Noordelijk Belastingkantoor als u een vraag heeft over uw aanslag, bezwaar wilt maken, een betalingsregeling wilt treffen of kwijtschelding wilt aanvragen.

Eigen betalingsopdracht

  • Betaalt u liever via internetbankieren of  overschrijvingskaarten van de bank? Zorg er dan voor dat het volledige bedrag betaald is voor de 1e vervaldag. Of betaal in 2 gelijke termijnen. De vervaldagen vindt u op het aanslagbiljet
  • Het rekeningnummer waarop u de gemeentelijke belastingen van Noordenveld betaalt is NL26BNGH0285183281 ten name van Gemeente Noordenveld Belastingen
  • Vermeld het 16-cijferige betalingskenmerk of het subjectnummer en aanslagnummer. Deze nummers staan op uw aanslagbiljet

Betalingsregeling aanvragen

Heeft u een aanslag van ons gekregen, maar komt de betaling even niet goed uit? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen via het belastingloket.

Wat u moet weten

  • Voor iedereen die een aanslag van ons heeft ontvangen, voor onroerend zaak belasting, heffingen en leges
  • Ook als u al een deel van de aanslag heeft betaald, kunt u voor de rest een betalingsregeling aanvragen
  • U kiest in hoeveel termijnen u gaat betalen (maximaal 8)
  • U krijgt meestal binnen 5 werkdagen een brief of uw betalingsregeling akkoord is

Andere manieren om te betalen

U kunt de gemeentelijke belastingen ook als volgt betalen:

Met iDeal

Scan de QR-code op uw aanslagbiljet om de betaling te starten met uw mobiel of internetbankieren. U kunt deze methode alleen gebruiken als u het bedrag van de aanslag in 1 keer betaalt.

Contant of met pin

U kunt contant of met uw pinpas betalen bij de balie in de centrale hal van het gemeentehuis in Roden. Neem de aanslag mee die u van ons heeft ontvangen.