Belastingen

Informatie over uw belastingaanslag, uw WOZ-waarde en taxatieverslagen staan in het online Belastingloket. Hier kunt u ook contactgegevens en uw bankrekeningnummer wijzigen, een automatische incasso regelen en bezwaar maken. De bewoner die op de aanslag staat logt in met DigiD. Als u vragen heeft bel dan het Noordelijk Belastingkantoor, telefoonnummer 088 - 787 9000.

Heeft u een bedrijf? Dan kunt u niet inloggen op het Belastingloket.

Gebruik voor uw bedrijf het contactformulier voor bedrijven van het Noordelijk Belastingkantoor als u een vraag heeft over uw aanslag, bezwaar wilt maken, een betalingsregeling wilt treffen of kwijtschelding wilt aanvragen.