Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Algemeen

Kunt u onze belastingaanslag niet betalen omdat u een laag inkomen heeft en weinig vermogen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. U hoeft dan geen of minder belasting aan ons te betalen. Kwijtschelding aanvragen doet u bij het Noordelijk Belastingkantoor (NBK).

Info voor bedrijven

Heeft u een bedrijf? Dan kunt u niet inloggen op het Belastingloket.

Gebruik voor uw bedrijf het contactformulier voor bedrijven van het Noordelijk Belastingkantoor als u een vraag heeft over uw aanslag, bezwaar wilt maken, een betalingsregeling wilt treffen of kwijtschelding wilt aanvragen.

Wat u moet weten

  • Met ingang van 1 januari 2024 betaalt de gebruiker de rioolheffing
  • Kwijtschelding vraagt u zo snel mogelijk aan nadat u de aanslag heeft gekregen
  • Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen, dan heeft u hier misschien weer recht op. Als dat zo is, krijgt u hierover een brief. Zelf kwijtschelding aanvragen hoeft dan niet meer
  • U kunt kwijtschelding krijgen voor onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing
  • Als u kwijtschelding aanvraagt, moet u de belasting wel eerst betalen. Kunt u niet betalen, vraag dan uitstel van betaling aan. Stuur een e-mail naar invordering@noordenveld.nl of bel 088 - 787 9000 (Noordelijk Belastingkantoor)

Voorwaarden

  • Uw inkomen is hetzelfde of lager dan bijstandsniveau
  • U heeft weinig vermogen (zoals spaargeld, overwaarde eigen huis, auto). Formele tegemoetkomingen, zoals de eenmalige energietoeslag, tellen niet mee bij het bepalen van uw vermogen

Hulp bij invullen

Humanitas kan u helpen bij het invullen van het formulier voor kwijtschelding. Kom langs op het inloopspreekuur op woensdag van 9.00 tot 10.00 uur. Adres: Schoolstraat 50 in Roden. Of bel 06 - 23 28 60 23.

Bij het informatiepunt bij de bibliotheek kunt u ook hulp krijgen. U kunt binnen lopen van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur. U kunt ook een afspraak maken. Bel hiervoor 088 - 012 82 45. Adres: Heerestraat 178 in Roden