Reinigingsrecht

Algemeen

Reinigingsrecht is de afvalstoffenheffing voor bedrijven. U betaalt reinigingsrecht als uw bedrijf gebruik maakt van de afvalinzameling door de gemeente. U krijgt jaarlijks een aanslag. Alle informatie over de aanslag vindt u in het Belastingloket. U logt in met DigiD.

Informatie voor bedrijven

Heeft u een bedrijf? Dan kunt u niet inloggen op het Belastingloket.

Gebruik voor uw bedrijf het contactformulier voor bedrijven van het Noordelijk Belastingkantoor als u een vraag heeft over uw aanslag, bezwaar wilt maken, een betalingsregeling wilt treffen of kwijtschelding wilt aanvragen.

Wat u moet weten

 • Bedrijven, winkels en kantoren kunnen hun afval laten ophalen door de gemeente. U meldt uw bedrijf hiervoor aan
 • U betaalt extra voor een extra grijze of groene container
 • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag
 • Heeft u in februari geen aanslag ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Soms krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen later

Betalen

 • Betalen kan in 8 keer via automatische incasso
 • Of betaal zelf in 1 of 2 keer. De datums waarop uw betaling bij ons binnen moet zijn, staan op de aanslag

Kosten

 • Basistarief: € 262,35
 • Extra grijze container: € 134,31
 • Extra groene container: € 60,50
 • U kunt maximaal 2 extra containers bestellen

Voor het basistarief kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • 1 grijze container
 • 1 groene container
 • 1 grijze en 1 groene container
 • plus 1 container voor oud papier