BIZ-bijdrage

Algemeen

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Alle ondernemers in de BIZ betalen daarvoor een BIZ-bijdrage. U krijgt de aanslag in het voorjaar. Kijk in het belastingloket als u vragen heeft of het niet eens bent met de aanslag. U logt in met DigiD.

Wat u moet weten

  • Er zijn 3 bedrijveninvesteringszones in Noordenveld: Centrum Roden, Bedrijventerreinen Roden en Bedrijventerrein Peize.
  • Wij heffen de BIZ-bijdrage en keren die uit in de vorm van een subsidie aan de uitvoeringsorganisatie die is opgericht door de ondernemers in de BIZ
  • U betaalt een BIZ-bijdrage als u op 1 januari de gebruiker bent van een onroerende zaak die hoofdzakelijk als bedrijfspand dient. Als er geen gebruiker bij ons bekend is of geen huurder is op 1 januari, leggen wij de aanslag op aan de eigenaar

Betalen

  • Betalen kan in 8 keer via automatische incasso
  • Of betaal zelf in 1 of 2 keer. De datums waarop uw betaling bij ons binnen moet zijn, staan op de aanslag

Kosten

Centrum Roden

WOZ-waarde tarief
< € 60.000,- € 0,-

€ 60.000,- tot € 150.000,-

€ 302,-

€ 150.000,- tot € 200.000,-

€ 363,-

€ 200.000,- tot € 300.000,-

€ 484,-

€ 300.000,- tot € 400.000,-

€ 544,-

€ 400.000,- tot € 500.000,-

€ 605,-

> € 500.000,-

€ 726,-

Bedrijventerreinen Roden / Bedrijventerrein Peize

0,245% van de WOZ-waarde met een minimum van € 250,- en een maximum van € 5.000,- per bijdrageplichtige. Als de WOZ-waarde beneden € 60.000,- ligt, betaalt u geen BIZ-bijdrage.