Onroerendezaakbelasting (OZB) en WOZ-waarde

Algemeen

Heeft u een eigen woning? Of bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw of stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB). U krijgt de aanslag toegezonden via de post of via mijnoverheid.nl. Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw pand (WOZ-waarde). U kunt een kopie van het taxatieverslag en/of de aanslag bekijken in het belastingloket. U logt in met DigiD.

Info voor bedrijven

Heeft u een bedrijf? Dan kunt u niet inloggen op het Belastingloket.

Gebruik voor uw bedrijf het contactformulier voor bedrijven van het Noordelijk Belastingkantoor als u een vraag heeft over uw aanslag, bezwaar wilt maken, een betalingsregeling wilt treffen of kwijtschelding wilt aanvragen.

Wat u moet weten

 • Bel 088 - 787 9000 als u vragen heeft over de aanslag of het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde
 • Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken
 • Als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding
 • Heeft u in februari geen aanslag ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Sommige inwoners krijgen de aanslag gemeentelijke belastingen later

Bepalen WOZ-waarde

 • Bij de berekening van de OZB gaan we uit van de WOZ-waarde. Dit is de marktwaarde van uw woning, bedrijfspand of perceel op 1 januari van vorig jaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Ieder jaar stellen wij de WOZ-waarde opnieuw vast
 • Voor woningen kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die rond 1 januari van vorig jaar zijn verkocht. Op uw taxatieverslag ziet u welke verkoopcijfers een rol hebben gespeeld.
 • Voor niet-woningen, zoals kantoren en winkels, kijken we niet alleen naar de verkoopcijfers, maar ook naar huren die rond de peildatum zijn vastgesteld. Van sommige niet-woningen (bij voorbeeld scholen, verzorgingshuizen en agrarische objecten) zijn bijna geen actuele cijfers. Dan bepalen we de waarde met behulp van taxatiewijzers.
 • Meer informatie over de WOZ (Rijksoverheid)

Verhuizen

Gaat u verhuizen of bent u verhuisd? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingaanslag. Meer over verhuizen en belastingen

Betalen

 • Betalen kan in 8 keer via automatische incasso
 • Of betaal zelf in 1 of 2 keer. De datums waarop uw betaling bij ons binnen moet zijn, staan op de aanslag

Kosten

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage verandert per jaar.

2024

 • Woningeigenaar: 0,09519 %
 • Eigenaar niet-woning: 0,09519 %
 • Gebruiker niet-woning: 0,15184 %

2023

 • Woningeigenaar: 0,09501 %
 • Eigenaar niet-woning: 0,09501 %
 • Gebruiker niet-woning: 0,14159 %