Verhuizen en belastingen

Algemeen

Bent u kortgeleden verhuisd of gaat u verhuizen? Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de belasting die u aan ons betaalt. Verhuist u binnen de gemeente, dan ontvangt u alleen bericht als de hoogte van de aanslag wijzigt.

Verhuizen naar Noordenveld

Bent u in de loop van het belastingjaar in Noordenveld komen wonen, dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing over alle maanden dat u in Noordenveld woont.

Verhuizen naar andere gemeente

Zodra u uw verhuizing naar een andere gemeente heeft doorgegeven, verminderen wij de aanslag. Het moment van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) is bepalend. Als u teveel belasting heeft betaald, storten wij het bedrag binnen 6 weken terug. Wilt u de terugbetaling op een ander bankrekeningnummer ontvangen, geef het andere rekeningnummer dan aan ons door in het Belastingloket. U logt hiervoor in met DigiD .

Woning verkocht

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een woning of ander pand? Dan moet u rioolheffing en onroerendezaakbelasting (OZB) betalen voor dat hele jaar. Ook als u uw pand later in het jaar heeft verkocht.

De OZB en rioolheffing verrekent u met de koper. Dit gebeurt bij de notaris, tegelijk met de eigendomsoverdracht.