Forensenbelasting

Algemeen

U betaalt forensenbelasting als u een recreatiewoning of 2e woning in Noordenveld heeft, maar u woont in een andere gemeente. U krijgt meestal eind februari een aanslag via de post of via mijnoverheid.nl. Alle informatie over de aanslag vindt u in het Belastingloket. U logt in met DigiD.

Informatie voor bedrijven

Heeft u een bedrijf? Dan kunt u niet inloggen op het Belastingloket.

Gebruik voor uw bedrijf het contactformulier voor bedrijven

van het Noordelijk Belastingkantoor als u een vraag heeft over uw aanslag, bezwaar wilt maken, een betalingsregeling wilt treffen of kwijtschelding wilt aanvragen.

Wat u moet weten

  • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag
  • Heeft u de woning vooral voor de verhuur? Als u minder dan 90 dagen zelf de beschikking heeft over de woning, betaalt u geen forensenbelasting maar toeristenbelasting

Betalen

  • Betalen kan in 8 keer via automatische incasso
  • Of betaal zelf in 1 of 2 keer. De datums waarop uw betaling bij ons binnen moet zijn, staan op de aanslag

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van de WOZ-waarde van uw woning.

Tarieven forensenbelasting
WOZ-waarde Forensenbelasting 2023
Minder dan € 8.000,- € 289,-
€ 8.000,- tot € 15.000,- € 335,-
€ 15.000,- tot € 45.000,- € 383,-
€ 45.000,- tot € 70.000,- € 435,-
€ 70.000,- tot € 90.000,- € 485,-
€ 90.000,- tot € 110.000,- € 532,-
€ 110.000,- tot € 130.000,- € 581,-
€ 130.000,- tot € 160.000,- € 632,-
€ 160.000,- tot € 205.000,- € 678,-
€ 205.000,- of meer € 725,-