Afvalstoffenheffing

Algemeen

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. U krijgt meestal eind februari een aanslag via de post of via mijnoverheid.nl. Als u vragen heeft over de aanslag, kijk dan eerst in het Belastingloket. Hier kunt u de aanslag bekijken.

Wat u moet weten

  • U betaalt extra belasting als u een extra grijze of groene container heeft
  • Als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding
  • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag
  • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland, dan passen wij de aanslag aan. U krijgt het teveel betaalde bedrag terug. Meer over verhuizen en belastingen
  • Heeft u in februari geen aanslag ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Sommige inwoners krijgen de aanslag gemeentelijke belastingen later

Betalen

  • Betalen kan in 8 keer via automatische incasso
  • Of betaal zelf in 1 of 2 keer. De datums waarop uw betaling bij ons binnen moet zijn, staan op de aanslag

Kosten

Jaar20232024
U woont alleen€ 216,20€ 240,20
U woont met 2 of meer personen€ 257,35€ 281,35
Recreatiewoning€ 257,35€ 281,35
Extra grijze container€ 122,10€ 134,31
Extra groene container€ 55,-€ 60,50