Het Streefbeeld

Eind 2021 stelde de Bosclub een ontwerp streefbeeld op. Dit streefbeeld is gemaakt met input vanuit de vragenlijst die eind 2020 is verspreid onder alle Oosterduiners. Ruim 200 mensen vulden de vragenlijst in. Het ontwerp streefbeeld is begin 2022 opgestuurd aan alle eigenaren en bewoners. Zij konden hierop reageren. Ongeveer 70 mensen reageerden. Met de reacties heeft de Bosclub het streefbeeld aangepast en naar de gemeente gestuurd.

Besluit gemeente

Volgens het stappenplan moeten zowel Oosterduinen als de gemeente het eens zijn met het streefbeeld en als uitgangspunt nemen voor het plan voor de transformatie. Daarvoor is het nodig dat het college en voor zover het gaat om de financiële gevolgen ook de gemeenteraad hierover een besluit nemen.

Vanwege de verkiezingen die net zijn geweest en de naderende zomervakantie kunnen deze besluiten even op zich laten wachten. Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen kan zien hoe het streefbeeld eruit ziet dat nu aan ons is voorgelegd om over te besluiten. Ook sturen we het streefbeeld toe aan de mensen die ons hun e-mailadres hebben gegeven om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen rondom de Oosterduinen.

Status streefbeeld

De gemeente heeft nog geen besluit genomen over het streefbeeld. In die zin kunnen er aan het streefbeeld nog geen rechten worden ontleend. Een besluit wordt in het najaar verwacht.

Hoe nu verder

In de zomer wordt een besluit voorbereid over het streefbeeld en de financiële gevolgen daarvan. Nadat dit besluit is genomen zullen gemeente en vereniging de mijlpaal van het streefbeeld in een brief onderschrijven. Daarna gaan gemeente en Oosterduinen samen verder met het uitwerken van het streefbeeld. Dit gebeurt door maatregelen duidelijk te maken en op te schrijven in het transformatieplan. Het transformatieplan wordt het afsprakenkader tussen gemeente en Oosterduinen en vormt de basis voor het aanpassen van het bestemmingsplan/omgevingsplan en de overeenkomst die de gemeente sluit met mensen die een woonbestemming wensen.