Inkomenstoeslag

Algemeen

Heeft u al langere tijd een inkomen op bijstandsniveau en verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een toeslag op uw inkomen krijgen. Dit heet individuele inkomenstoeslag. U vraagt deze toeslag jaarlijks aan.

Aanvragen

U neemt contact op om met ons te overleggen. Wij sturen u daarna een aanvraagformulier en vertellen u welke documenten wij van u nodig hebben.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • Op de datum van aanvraag was uw besteedbaar inkomen de afgelopen 3 jaar niet meer dan 110% van de toen geldende bijstandsnorm
  • U verwacht niet dat uw inkomen hoger wordt
  • Studenten komen niet in aanmerking
  • U heeft geen of weinig vermogen

Hoogte inkomenstoeslag

  • Alleenstaande: € 474,-
  • Alleenstaande ouder: € 601,-
  • Gehuwden/samenwonenden: € 676,-