Maatschappelijk verantwoord inkopen

De gemeente koopt veel goederen en diensten in bij bedrijven. Wij vinden het belangrijk om dit duurzaam en maatschappelijk verantwoord te doen. Hierover hebben we afspraken gemaakt met andere overheidsorganisaties.

Actieplan en uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsplan maatschappelijk verantwoord inkopen 2021 en verder staat hoe we dit doen en welke kaders we bij de inkoop hanteren. Elk jaar blikken we terug op de acties die we hebben ondernomen en de kansen die we voor het aankomende jaar zien op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen