Meedoenregeling

Algemeen

Heeft u een laag inkomen, dan kunnen wij meebetalen aan de kosten die u maakt voor (sport)clubs, lidmaatschappen, abonnementen, cursussen en andere activiteiten. Dit heet de meedoenregeling. U vraagt de meedoenregeling online aan.

PC, laptop of tablet voor school

Hebt u schoolgaande kinderen en moet uw kind voor school verplicht een pc, laptop of tablet gebruiken en hebt u deze nog niet? Ook daarvoor kunt u een vergoeding krijgen. Voor deze aanvraag moet u bellen. Meer informatie over de vergoeding voor een pc, laptop of tablet

Automatisch verlengen

U hoeft niet opnieuw de meedoenregeling aan te vragen als u voldoet aan deze 3 voorwaarden:

 • U heeft vorig jaar geld gekregen uit de meedoenregeling
 • U kreeg vorig jaar een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, AOW of Wajong/WIA
 • U krijgt dit jaar weer een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, AOW of Wajong/WIA

U krijgt eind maart bericht van ons. U ontvangt de tegemoetkoming automatisch weer of wij vragen u aanvullende stukken in te leveren.

Voldoet u niet aan deze 3 voorwaarden, dan vraagt u de meedoenregeling online aan.

Wat u moet weten

 • U hoort in een brief of u de regeling krijgt
 • Kosten die u voor uw kinderen maakt, vergoeden wij rechtstreeks aan de school of vereniging. Via meedoen.gemeentenoordenveld.nl geeft u aan welke kosten u wilt laten vergoeden. U krijgt een inlog voor deze website nadat u de meedoenregeling heeft aangevraagd

Wat vergoed wordt

 • Abonnement internet, telefoon en tv
 • Lidmaatschap muziek-, sport- of andere vereniging
 • Zwemles en bijkomende kosten
 • Sportkleding
 • Muziekinstrument
 • Kortingskaart openbaar vervoer
 • Abonnement krant of tijdschrift
 • Ouderbijdrage basisschool
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Kaartje voor bioscoop, theater en museum

Ook andere kosten krijgt u misschien via de meedoenregeling vergoed. Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur: 088 - 050 88 85.

Voorwaarden

 • Uw inkomen is lager dan 115% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • U heeft geen of weinig vermogen
 • U ontvangt geen studiefinanciering
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Noordenveld

Hoogte vergoeding

Volwassenen

 • U woont alleen of bent alleenstaande ouder: € 365,-
 • U woont samen of bent getrouwd: € 243,- per persoon
 • U bent alleenstaand of alleenstaande ouder en woont bij iemand anders in: € 121,-

Kinderen

Welke kosten wij vergoeden voor kinderen, is maatwerk. Voor onderstaande kosten geldt een maximum. Zijn de kosten hoger, dan betaalt u de rest zelf. De bedragen hieronder gelden voor een heel schooljaar. Is uw kind korter lid, dan is de vergoeding lager. Per periode van 3 maanden gaat er 25% van het bedrag af.

 • Lidmaatschap sportvereniging + bijkomende kosten: € 300,-
 • Lidmaatschap culturele vereniging en muzieklessen + bijkomende kosten: € 500,-

Hulp bij aanvragen

Hulp nodig bij een digitale aanvraag? Lees meer over ondersteuning bij digitale zaken.