Schoner gft-afval drukt kosten

Inwoners van onze gemeente hebben in 2023 kwalitatief goed gft-afval aangeboden. In totaal zetten zij ruim 5.800 ton gft-afval langs de weg. 2,7 procent hiervan hoorde niet in de groene container thuis. Landelijk is de gemiddelde vervuiling van gft-afval 4 procent.

Afvalverwerker Attero rekent bij 2,7 procent vervuiling een tarief van € 56,10 euro per ton gft-afval. Bij 4 procent vervuiling is dat tarief € 60. Door de lage vervuilingsgraad krijgt de gemeente bijna € 23.000 terug van Attero. Met dit geld kunnen de gestegen kosten voor afvalinzameling aanzienlijk worden gedrukt.

Compliment aan onze inwoners

Onze inwoners hebben het afgelopen jaar hun groenafval heel goed gescheiden en dat is een compliment waard. Het blijkt maar weer dat hoe schoner afval we aanleveren, des te lager we de kosten kunnen houden.

Win-winsituatie

Naast een lager verwerkingstarief is schoon gft-afval ook goed voor het milieu. Minder vervuiling betekent dat meer afval kan worden hergebruikt en er dus minder afval wordt verbrand. Daardoor is de CO2-uitstoot lager. De opbrengst aan compost, groen gas en biomassa is bij schoner gft-afval juist veel hoger.

Scheiden levert geld op

Het goed scheiden van alle soorten afval is duurzaam, goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. Dat geldt zowel voor het afval dat huis-aan-huis wordt opgehaald als voor afgedankte spullen die naar het nieuwe Grondstoffencentrum worden gebracht. Spullen die uit meerdere materialen bestaan kunnen daar meestal gratis worden gebracht wanneer ze uit elkaar gehaald worden. Inwoners van onze gemeente kunnen daarmee veel geld besparen.